จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนธาตุพนมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 12  ตุลาคม  2558 นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้จากเว็บและบอร์ดหน้าห้องวิชาการ และในสัปดาห์แรกนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 โดยรับแบบลงทะเบียนที่ห้องวิชาการและในสัปดาห์ที่ 1-2 ได้เปิดให้นักเรียนยื่นคำร้องแก้ไขผลการเรียนที่มีปัญหาทั้งหมด สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษให้เตรียมเงินค่าห้องเรียนพิเศษพร้อมกับการลงทะเบียนด้วย หากนักเรียนคนใดไม่มีการลงทะเบียนเรียนแสดงว่าไม่ประสงค์จะเรียนในภาคเรียนที่ 2 นี้ ทางโรงเรียนจะคัดชื่อออกจากระบบ(ออกกลางคัน)รวมทั้งนักเรียนที่มีผลการเรียนที่มีปัญหาด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

ผลการเรียน 1/2558

ผลการเรียนเพื่อการตรวจสอบเท่านั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง
update 6/10/2558
ม.1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ม.2/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ม.3/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ม.4/1 2 3 4 5 6 7 8
ม.5/1 2 3 4 5 6 7
ม.6/1 2 3 4 5 6 7
ผลการเรียนตลอดหลักสูตร
GPAX&PR 5 ภาคสำหรับ ม.6 ผลการเรียนเฉลี่ยตามกลุ่มสาระฯ ม.6(6 พฤศจิกายน 2558)

ม.6 สมัครสอบโควต้า ม.ขอนแก่น ตรวจสอบ GPAX 5 ภาคที่ห้องวิชาการด่วน