จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ตรวจสอบข้อมูลประวัติ ผลการเรียนและกิจกรรม

นักเรียนสามารถตรวจสอบประวัติ/ผลการเรียน/ชื่อกิจกรรม บนเว็บตรวจสอบผลการเรียน หากผิดพลาดหรือไม่ครบโปรดแจ้งแก้ไขที่งานทะเบียน(โดยเฉพาะนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปี58)

ผลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ รอบคัดเลือก ในงานวันวิชาการและสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนธาตุพนม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  เฉลย

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

รับใบประกาศนียบัตร

นักเรียน ม.6 ที่จบวันที่ 26 มีนาคม  2558 รับใบประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน  2558 เป็นต้นไป(ด้วยตนเอง หรือผู้ปกครอง) ส่วน ม.3 รับได้ตั้งแต่วันที่ 7  พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผลการเรียน 2/2557

อัปเดต 28 มีนาคม 2558
.1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10
ม.2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10
ม.4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7
ม.5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7
หรือตรวจสอบผลการเรียนตลอดหลักสูตร (หยุดการอัปเดตชั่วคราว)แสดงตัวตนโดยใช้เลขประจำตัวนักเรียน รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิดในรูปแบบ  วว/ดด/ปปปป แจ้งข้อผิดพลาดที่ kung2508@gmail.com