จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนธาตุพนมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 12  ตุลาคม  2558 นักเรียนสามารถดูผลการเรียนได้จากเว็บและบอร์ดหน้าห้องวิชาการ และในสัปดาห์แรกนักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2 โดยรับแบบลงทะเบียนที่ห้องวิชาการและในสัปดาห์ที่ 1-2 ได้เปิดให้นักเรียนยื่นคำร้องแก้ไขผลการเรียนที่มีปัญหาทั้งหมด สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษให้เตรียมเงินค่าห้องเรียนพิเศษพร้อมกับการลงทะเบียนด้วย หากนักเรียนคนใดไม่มีการลงทะเบียนเรียนแสดงว่าไม่ประสงค์จะเรียนในภาคเรียนที่ 2 นี้ ทางโรงเรียนจะคัดชื่อออกจากระบบ(ออกกลางคัน)รวมทั้งนักเรียนที่มีผลการเรียนที่มีปัญหาด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

ผลการเรียน 1/2558

ผลการเรียนเพื่อการตรวจสอบเท่านั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง
update 6/10/2558
ม.1/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ม.2/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ม.3/1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ม.4/1 2 3 4 5 6 7 8
ม.5/1 2 3 4 5 6 7
ม.6/1 2 3 4 5 6 7
ผลการเรียนตลอดหลักสูตร
พบข้อผิดพลาดแจ้งkung2508@gmail.com
GPAX&PR 5 ภาคสำหรับ ม.6 (4 ตุลาคม 2558)เนื่องจากผลการเรียนยังไม่ตรวจสอบจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ม.6 สมัครสอบโควต้า ม.ขอนแก่น(1-7 ตุลาคม 2558) ที่ http://apply.kku.ac.th หรือ  www.kku.ac.th 

Bookmark2558 (สำหรับครู)

ดาวน์โหลด ตัวช่วย