จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

รับใบประกาศนียบัตร

นักเรียน ม.6 ที่จบวันที่ 26 มีนาคม  2558 รับใบประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน  2558 เป็นต้นไป(ด้วยตนเอง หรือผู้ปกครอง) ส่วน ม.3 รับได้ตั้งแต่วันที่ 7  พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผลการเรียน 2/2557

อัปเดต 28 มีนาคม 2558
.1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10
ม.2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10
ม.4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7
ม.5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7
หรือตรวจสอบผลการเรียนตลอดหลักสูตร (หยุดการอัปเดตชั่วคราว)แสดงตัวตนโดยใช้เลขประจำตัวนักเรียน รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิดในรูปแบบ  วว/ดด/ปปปป แจ้งข้อผิดพลาดที่ kung2508@gmail.com