จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

รับใบประกาศนียบัตร

นักเรียน ม.6 ที่จบวันที่ 26 มีนาคม  2558 รับใบประกาศนียบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน  2558 เป็นต้นไป(ด้วยตนเอง หรือผู้ปกครอง) ส่วน ม.3 รอก่อน

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผลการเรียน 2/2557

อัปเดต 28 มีนาคม 2558
.1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10
ม.2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10
ม.4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7
ม.5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7
หรือตรวจสอบผลการเรียนตลอดหลักสูตร (หยุดการอัปเดตชั่วคราว)แสดงตัวตนโดยใช้เลขประจำตัวนักเรียน รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิดในรูปแบบ  วว/ดด/ปปปป แจ้งข้อผิดพลาดที่ kung2508@gmail.com

วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557