จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ผลการเรียน 2/2557

อัปเดต 28 มีนาคม 2558
ม.1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10
ม.2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10
ม.3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10
ม.4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7
ม.5/1 5/2 5/3 5/4 5/5 5/6 5/7
ม.6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6
หรือตรวจสอบผลการเรียนตลอดหลักสูตร (หยุดการอัปเดตชั่วคราว)แสดงตัวตนโดยใช้เลขประจำตัวนักเรียน รหัสผ่านคือวันเดือนปีเกิดในรูปแบบ  วว/ดด/ปปปป แจ้งข้อผิดพลาดที่ kung2508@gmail.com

วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เตรียมตัวจบ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557

เอกสารที่ต้องเตรียม
1. บันทึกข้อความขออนุมัติจบหลักสูตร/เอกสารการตรวจสอบหลักฐาน(รับที่ห้องวิชาการ)
2. เอกสารแสดงเกรด 6 ภาคเรียน(รับที่ห้องวิชาการ)
3. สำเนาใบ ปพ.1 ที่แสดงว่าจบ ป.6(สำหรับ ม.3) หรือ จบ ม.3 (สำหรับ ม.6)
4. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน
5. สำเนาทะเบียนบ้านบิดานักเรียน
6. สำเนาทะเบียนบ้านมารดานักเรียน
7. สมุดบันทึกกิจกรรมเพื่อสังคมฯ
8. รูปถ่ายนักเรียนขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 แผ่น
หากไม่มีรายการที่ 5 หรือ 6 ให้ใช้สูติบัตร(ใบเกิด)นักเรียนแทน
ติดต่อราชการแต่งกายชุดนักเรียนที่ถูกระเบียบเท่านั้น
ม.3 และ ม.6 เริ่มแจ้งจบวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป
นักเรียน ม.1,ม.2,ม.4,ม.5 ทราบผลการเรียนแล้วถ้าติด 0-ร-มส-มผ ให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนเปิดภาคเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รับสมัครนักเรียน ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนธาตุพนมเปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 (400  คน)และ ม.4 (จำนวน 240 คน) ปีการศึกษา  2558
  • รับสมัคร วันที่ 20-24 มีนาคม  2558 ที่ห้องวิชาการ(อาคารสีเขียว)
  • สอบคัดเลือก ม.1 วันที่ 5 เมษายน 2558 ม.4 วันที่  29 มีนาคม 2558
  • มอบตัว  ม.1 วันที่  8 เมษายน  2558 ม.4 วันที่ 9  เมษายน  2558

สอบถามรายละเอียดโทร 042-540842 หรือ 08-6389-0116